Selskabet for Billige Boliger

Selskabet for Billige Boliger A/S er datterselskab til Fonden for Billige Boliger, hvis formål er at fremme udvikling og opførelse af billige boliger i danske byer. Selskabet for Billige Boliger A/S har siden 2007 udviklet projekter og opført boliger i Storkøbenhavn.

Fonden tilbyder gennem Selskabet for Billige Boliger A/S boliger til købere med små mellemindkomster, enten som ejerboliger eller som andelsboliger med offentlig garanti. Selskabet for Billige Boliger A/S kan medvirke til opførelse af billige almene boliger i samarbejde med almene boligorganisationer. Selskabet for Billige Boliger A/S kan endvidere i særlige tilfælde medvirke ved opførelse af billige private udlejningsboliger. Selskabet for Billige Boliger A/S og Fonden for Billige Boliger kan ikke selv opføre almene- eller private lejeboliger til udlejning og drift.

Selskabet for Billige Boliger A/S arbejder med 3 delkoncepter:

  • Et organisatorisk koncept – Byggefællesskaber – Se Bygge-og bofællesskab
  • Et teknisk koncept, der består i fortrinsvist at bygge med præfabrikerede moduler
  • Et finansielt koncept, der via Fonden muliggør finansiel støtte ved krydssubsidiering fra salget af markedsboliger i Fondens andet datterselskab, Kuben Byg A/S.

Fonden er en erhvervsdrivende non-profit-virksomhed med almennyttigt sigte og formål i bred forstand. Vi har ingen kapitalejere og bruger vores overskud til udvikling og nytænkning i bolig og byggeri. Vi arbejder med teknik- og designkoncepter, der kombinerer moderne præfabrikation med dansk design på højt niveau. Læs mere på Fonden for Billige Boliger

Følg os også på

Linkedin : Fonden for Billige Boliger

Facebook : Fonden for Billige Boliger