Andelsboliger

I fonden for billige boliger arbejder vi med at fremme andelsboligtanken

Andelsboliger er et godt alternativ til almenbolig-satsningen, som regeringen har lagt op til i sin plan ”Tættere på II – Byer med plads til alle”. I fonden for Billige Boliger ser vi andelsboliger som en mulighed for at tilbyde et bredere spektrum af billige boliger, og dermed skabe et alternativ til almene boliger.

I dette debatindlæg af fondens direktør Line Røtting Dornan argumenterer hun for, at kommunerne bør fremme mulighederne for at tilvejebringe nye andelsboliger.

Andelsboligtanken understøtter det sociale fællesskab i byggeriet

Andelsboliger har den fordel, at i selve andelsboligtanken er der lagt op til en meget mere social struktur, end det nødvendigvis gør sig gældende for ejerboligforeninger. Der er indbygget et fællesskab i andelsboligforeninger, som vi ser en oplagt mulighed for at dyrke.

Det indbyggede fællesskab kan udbygges og varieres både i en bofællesskabskontekst, men også i form af mindre forpligtende fællesskaber, der knytter beboerne sammen og breder sig lidt længere end fællesskaber omkring drift og vedligehold af byggeriet. Det er samtidig også en oplagt boligform, når vi tænker bygge- og bofællesskaber. Læs mere om dem her: link til side med bygefællesskaber .

I Fonden forsøger vi at fremme andelsboligtanken, både ved at skabe politisk opmærksomhed omkring dette emne på sociale medier, og i relevante fora, men også i vores dialog med kommunerne om muligheden for at lave nye andelsboliger i forbindelse med kommunale grundsalg.

I dette debatindlæg på altinget.dk foreslår Fondens direktør Line Røtting Dornan, at man som kommune kan stille kommunegaranti, når der opføres andelsboliger, dette er en væsentlig brik i at løse finansieringen, som særligt kan være en udfordring i forhold til arbejdet med at gennemføre byggefællesskaber som andelsboliger.

Varigt betalbare boliger

Andelsboligen er oplagt i forhold til at skabe varig betalbarhed. I fonden for Billige Boliger ser vi det som en væsentlig indsats at forsøge at gøre de boliger, der skabes som billige boliger varigt betalbare. Dette for at sikre, at det ikke bare er den første køber af en bolig, som får adgang til en ”billig bolig”, men også de kommende indflyttere.

Her er andelsboliger også en oplagt mulighed, da der i andelsboligvedtægterne kan indskrives en maksimal værdi, som boligerne kan opnå. Samtidigt kan der tinglyses servitutter på ejendommen, som sikrer, at andelsboligforeningen ikke efterfølgende kan ændre vedtægten for at tjene flere penge på deres andelsboliger, og ikke på anden vis kan sikrer sig en større fortjeneste ved videresalg eller opløsning af andelsforeningen.