Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, der dels udpeges af de fem stiftende organisationer, dels udpeges af bestyrelsen selv. Datterselskaberne ledes af en bestyrelse på 3-8 medlemmer.

Den daglige ledelse varetages af en direktion på 1-3 medlemmer.

Ledelsen er ligeledes ledelse i både Kuben Byg A/S og Selskabet for Billige Boliger A/S.

Fonden og datterselskaberne ønsker at være en relativt lille organisation med beskeden stab, men med et stærkt netværk af eksterne samarbejdspartnere i form af arkitekter, tekniske, juridiske og økonomisker rådgivere, ejendomsmæglere og entreprenører m.fl. Kredsen af samarbejdspartnere er ikke ganske fast, men stabil.

Direktion

Adm. Direktør
Line Røtting Dornan
ldo@kubenbyg.dk

Pressekontakt

Adm. Direktør
Line Røtting Dornan
ldo@kubenbyg.dk

Bestyrelsesformand
Iben Koch
iko@ubsbolig.dk

Bestyrelse

Iben Koch

Formand
Direktør, UBSBOLIG, f. 1958
Udpeget af DISfonden

Rolf Andersson

Næstformand
Byggedirektør, KAB, f. 1959
Udpeget af KAB Fonden

Jon Buch

Direktør, Christiansen og Essenbæk A/S, f. 1961
Udpeget af Kooperationen

Claus Bech-Danielsen

Professor, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, f. 1961
Udpeget af Akademisk Arkitektforening

Henrik Mielke

Direktør, MT Højgaard Holding, f. 1964
Udpeget af Boligfonden Kuben