Om Fonden for Billige Boliger

Uddelingsstrategi

Fondens hovedformål er at fremme udvikling og opførelse af boliger i danske byer, hovedsagelig billige boliger for hustande med almindelige indkomster.

Det planlægges ikke at foretage uddelinger, da konsolidering af Fonden og datterselskaber prioriteres.

Fonden for Billige Boliger

Fonden for Billige Boliger er en erhvervsdrivende non-profit-virksomhed med almennyttigt sigte og formål i bred forstand. Vi har ingen kapitalejere og bruger vores overskud til udvikling og nytænkning i bolig og byggeri.

Fonden for Billige Boliger blev stiftet i 2006 af Akademisk Arkitektforening, BoligFonden Kuben, DISfonden, KAB Fonden og Kooperationen. Fonden blev stiftet i forbindelse med overborgmester Ritt Bjerregaards program for billige boliger i København. Fondens virksomhed er dog ikke begrænset til København.

Selskabet for Billige Boliger A/S varetager Fondens opgaver vedr. billige boliger, herunder opgaver for bygge- og bofællesskaber samt byggeri i eget regi med henblik på salg i forprojekt og byggeforretningsførelse for andre aktører.

Fondens andet datterselskab, Kuben Byg A/S, indgår ikke i nye byggeprojekter pt.

Fonden har ambition om at deltage i den faglige debat om bolig-, by- og byggepolitik, bl.a. gennem Fondens bestyrelse og direktion.

Læs Fondens vedtægter her
Læs Fondens forretningsorden her