Om Fonden for Billige Boliger

Uddelingsstrategi

Fondens hovedformål er at fremme udvikling og opførelse af boliger i danske byer, hovedsagelig billige boliger for hustande med almindelige indkomster.

Det planlægges ikke at foretage uddelinger, da konsolidering af Fonden og datterselskaber prioriteres.

Fonden for Billige Boliger

Fonden for Billige Boliger er en erhvervsdrivende non-profit-virksomhed med almennyttigt sigte og formål i bred forstand. Vi har ingen kapitalejere og bruger vores overskud til udvikling og nytænkning i bolig og byggeri.

Fonden for Billige Boliger blev stiftet i 2006 af Akademisk Arkitektforening, BoligFonden Kuben, DISfonden, KAB Fonden og Kooperationen. Fonden blev stiftet i forbindelse med overborgmester Ritt Bjerregaards program for billige boliger i København. Fondens virksomhed er dog ikke begrænset til København.

Fonden ejer to datterselskaber; Kuben Byg A/S samt Selskabet for Billige Boliger A/S. Fondens grundlæggende koncept består i at tilbyde to typer af boliger. Markedsboliger der sælges på det almindelige boligmarked (Kuben Byg A/S) og billige boliger (Selskabet for Billige Boliger A/S) der tilbydes til købere med små mellemindkomster, der ellers ikke ville have muligheder på ejerboligmarkedet.

Kuben Byg A/S udfører forretningsmæssige aktiviteter, mens Selskabet for Billige Boliger A/S varetager Fondens opgaver vedr. billige boliger, herunder opgaver for bygge- og bofællesskaber.

Begge selskaber udfører såvel byggeri i eget regi med henblik på salg i forprojekt som byggeforretningsførelse for andre aktører.

Såvel Fonden som selskaberne har ambitioner om at deltage i den faglige debat om bolig-, by- og byggepolitik, bl.a. gennem Fondens og selskabernes fælles bestyrelse og direktion.

Læs Fondens vedtægter her
Læs Fondens forretningsorden her