Byggefællesskab Køge Nord

Fonden for Billige Boliger har indgået aftale med Køge Kommune om et samarbejde, med det formål at skabe endnu et byggefællesskab, denne gang med fokus på seniorer

Vil du vide mere?

Grunden er beliggende på Nordlyset som ligger som en sidevej til Nordstjernen ved Køge Nord station.

Byggefællesskaber

– og byggeri med tidlig inddragelse af beboere

I fonden For Billige Boliger arbejder vi for at udvikle byggefællesskaber og byggerier hvor beboerne bliver inddraget i byggeprocessen allerede fra start. Vi har lavet det første byggefællesskab i en etageboligkontekst her i landet – Fællesbyg Køge Kyst.

Arbejdet med byggefællesskaber og byggeri med tidlig inddragelse af beboerne fortsætter i vores kommende byggerier hvor vi vil bringe de erfaringer vi har gjort os med Fællesbyg Køge Kyst videre. Det er vores mål at lave boligbyggeri som både er billigere end hvis en traditionel udvikler skulle stå for det, og med et stort fokus på fællesskaber og miljø. vi vil gerne udforske mulighederne i at arbejde med byggefællesskaber, men også udfordre og udvikle konceptet så vi i fremtiden vil se flere forskellig versioner og fortolkninger af bygge- og bofællesskaber i Danmark.

Læs mere om hvordan Fællesbyggerne i  Fællesbyg Køge Kyst oplever det at bo i fællesskabet her 1 år efter indflytning

Byudviklingsselskabet Køge Kyst har talt med beboerne og skrevet om, hvordan Fællesbyggere i Køge har gjort drømmen til virkelighed.

Læs hele artiklen på Køge Kyst’s hjemmeside

Historien bag byggefællesskaberne

Det er nemlig ikke en dansk opfindelse ?

Det startede i Tüpingen, i det sydlige Tyskland, for mere end 20 år siden, hvor en særdeles engageret borgmester fik tanken om at lade borgerne bygge husene – og ikke de traditionelle developere.

Jan Albrechtsen fra Tegnestuen Vandkunsten fortæller i denne korte video om processen i Tyskland – og de udfordringer vi har i Danmark.

Hvad forstår vi ved et bygge- og bofællesskab?

Et byggefællesskab er en gruppe mennesker, der ønsker at bygge sammen gennem en forening, typisk en ejer- eller andelsforening, og derved opnå forbundne fordele.

Et bofællesskab er et fællesskab, der har stort fokus på det efterfølgende fælles sociale liv og den dertil hørende fælles drift

Byggefællesskabet kan opstå af egen drift, men også ved initiativ udefra, f.eks. fra en kommune eller fra en projektudvikler. Fonden for Billige Boliger kan tilbyde rådgivning i forbindelse med dannelse af bygge- og bofællesskabet, tage initiativ til udarbejdelse af indledende skitser til bebyggelse og byggeri, bistå med projektudviklingen og den derpå følgende byggeadministration og byggeledelse.

Dannelse af byggefællesskaber kan således finde sted enten ved, at en allerede etableret gruppe henvender sig til Fonden for Billige Boliger eller ved invitation fra Fonden. Invitation vil finde sted på grundlag af et prospekt med skitse til projekt og overordnet finansieringsplan. Lokalplan forudsættes at foreligge, men udvikles ellers i samarbejde med rådgiverne.

Der indgås honoraraftale med Fonden for Billige Boliger, der først er endelig, når foreningen dannes.

Der dannes en interessegruppe, der drøfter prospektet og derefter danner en andels- eller ejerforening. Rådgivere antages endeligt af Fonden for Billige Boliger efter drøftelse med interessegruppen eller af den stiftede andels- eller ejerforening (herefter kaldet Foreningen) efter indstilling fra Fonden for Billige Boliger.

På grundlag af rådgivernes skitseprojekt udbydes byggeopgaven.

I Fællesbyg Køge Kyst gik Fonden for Billige Boliger ind og udførte følgende opgaver for interessegruppen (og senere foreningen):

  • Etablering af Foreningen, herunder udarbejdelse af vedtægter
  • Projektudvikling, udarbejdelse af budgetter og byggeregnskab
  • Aftaler med bank og realkredit for Foreningen
  • Projekteringsledelse, herunder antagelse af rådgivere samt udbud af byggeopgaven
  • Kontakt/information med Foreningen og dens medlemmer
  • Byggestyring/byggeledelse for opførelse
  • Aflevering og overdragelse til Foreningen og medlemmer

Gode råd og overvejelser om det at starte et byggefællesskab

I disse tre videoklip kan du høre 3 perspektiver på det at starte et Byggefællesskab

Borgmester i Køge Kommune Marie Stærke, Formand for  Fællesbyg Køge Kyst og beboer og familiefar i byggefællesskabet Martin Virenfeldt giver fra hvert deres perspektiv råd om det at starte, bygge bo og leve i et Byggefællesskab

Borgmesteren

Formanden

Familiefaren