Kuben Byg A/S

Kuben Byg A/S er et datterselskab til Fonden for Billige Boliger, hvis formål er at fremme udvikling og opførelse af boliger.

Kuben Byg A/S repræsenterer i Fonden den enhed, der udvikler, opfører og sælger boliger på markedsmæssige vilkår, dog med en strategi om ikke at være markedsførende på prisniveau. Kuben Byg A/S koncentrerer aktiviteterne om gode beliggenheder, gerne ved vand eller i første klasses urbane beliggenheder.

Vi er en dedikeret organisation med beskeden stab og med et stærkt netværk af eksterne samarbejdspartnere. Vi ønsker en stabilitet i vores valg af samarbejdspartnere og lægger i vores valg vægt på ”Ordentlighed”.

Vi lader anerkendte arkitekter tegne vores boliger, og sammen skaber vi konkrete rammer, som mennesker kan trives og udfolde sig i.

Kuben Byg A/S har mange års erfaring med udvikling og opførsel af kvalitetsboliger.

Fonden er en non-profit-virksomhed, der ikke har nogen bagvedliggende kapitalejere. Fortjenesten fra Kuben Byg tilføres derfor Fonden, som herefter kan anvende kapitalen til at understøtte udviklingen af billige boliger, i mere sekundære beliggenheder.

Erfaring tæller altid

Kuben Byg A/S  er en af de mest erfarne aktører i branchen. Kuben Byg A/S er i dag specialiseret i boligbebyggelser, ofte opført med præfabrikerede elementer.

Kuben Byg A/S bygger primært boliger for ”hr. og fru Danmark”, dvs. ordentlige boliger til rimelige priser. Boligerne sælges fortrinsvis på projektstadiet og er derfor normalt billigere end allerede opførte boliger. Kuben Byg A/S har fokus på lavenergibyggeri og er engageret i udviklingen inden for dette område.

Kuben Byg A/S opfører boliger i lavenergiklasse A2015 samt A2020, hvormed du får en bygning, som ikke er energimæssig forældet om blot få år, og som har et betydeligt lavere energiforbrug, end du fik med de minimums krav, der var til boligernes energiramme i det gamle Bygningsreglement. Boliger energimærkes på en skala fra A2020 til G, som vi også kender det fra eksempelvis hårde hvidevarer. Energimærke A2020 betyder, at bygningen bruger lidt energi, mens G betyder, at bygningen har et stort energiforbrug. A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020. Årstallet henviser til det bygningsreglement, som huset opfylder.

Det lave energiforbrug opnås ved at anvende højisolerende materialer i ydervæggene, tætne konstruktionerne i huset, bruge energirigtige vinduer samt montere et ventilationsanlæg, der genanvender varmen fra den varme luft. Ventilationsanlægget bidrager også til et optimalt indeklima, idet det sender frisk opvarmet luft igennem boligen samt reducerer luftfugtigheden i luften indendørs.

At bo i en vores boliger betyder kort sagt, at du bruger mindre energi, udleder mindre CO2, har lavere driftsudgifter og har dermed en energimæssig, fremtidssikret bolig.

Medlemsskaber

Koncerndiagram

Bestyrelsen

Kuben Byg A/S ledes af en bestyrelse på 3 – 8 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Direktør Iben Koch, bestyrelsesformand, UBSBOLIG,  f. 1958 – udpeget af DISfonden
Byggedirektør Rolf Andersson, KAB, næstformand, f. 1959 – udpeget af KAB Fonden
Direktør Jon Buch, Christiansen og Essenbæk A/S, f. 1961 – udpeget af Kooperationen
Professor Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, f. 1961– udpeget af Akademisk Arkitektforening
Direktør Henrik Mielke, Enemærke & Petersen A/S, f.1964 – udpeget af Boligfonden Kuben

Direktion:
Adm. direktør Line Røtting Dornan

Kuben Byg’s historie

2011

Den almennyttige erhvervsdrivende fond Fonden for Billige Boliger overtager 1. september Kuben Byg A/S og viderefører Kuben Bygs aktiviteter i Østdanmark med opførelse og salg af boliger til overkommelige priser.

2010

Kuben A/S påbegynder salget af sine datterselskaber; Kuben Management til NRGI og Kuben ejendomsadministration til DEAS

Boligfonden SDS_20.11.2019

Rapport_Boligfonden Bikubens historie_20.11.2019