Project Description

Fællesbyg Køge Kyst

Strandkvanen 10, Køge

  • 45 individueller ejerlejligheder
  • Bygherre: Fonden for Billige Boliger
  • Ibrugtaget i 2021
  • Arkitekt Vandkunsten