Tendenser i boligbyggeriet

Bofællesskaber har fået en revival. De appellerer til forskellige målgrupper og har varierende form.

Det er budskabet i publikationen “Tendenser i boligbyggeriet”, som er udgivet af Dansk Arkitektur Center med afsæt i en række temamøder om boligbyggeriets udvikling afholdt i sommeren 2018.

Her dykker man bl.a. ned i bofællesskaberne og konkluderer:

I dag er der atter stor interesse for bofællesskaber blandt de boligsøgende, men de aktuelle bofællesskaber er af mere forskellig karakter end tidligere. Nogle af de nye bofællesskaber bygger fortsat på et ideologisk fundament.

Det kan handle om udvikling af bæredygtige livsformer, eller det kan handle om at blande mennesker med forskellige kulturelle baggrunde. Andre er mindre ideologisk funderede og handler i højere grad om at udvikle praktiske svar på folks travle hverdagsliv. Forældre søger for eksempel andre at dele opgaver som madlavning og børnepasning med, mens der ikke er forventninger om at de skal sidde lårene af hinanden.

I realiteten fører de fælles arbejdsopgaver imidlertid ofte til udvikling af tætte sociale bånd mellem beboerne.

Download hele udgivelsen her.