Ny strategisk alliance skal fremme flere betalbare boliger

Fonden for Billige Boliger har sammen med FB Gruppen stiftet Udviklingsselskabet for Billige Boliger P/S. Blandt andet gennem byggefællesskaber og strategiske alliancer er selskabets formål at fremme udvikling og opførelse af betalbare boliger

Fonden for Billige Boliger blev stiftet i 2006 af Akademisk Arkitektforening, BoligFonden Kuben, DISfonden, KAB Fonden og Kooperationen. Med afsæt i fondens formål om at fremme udvikling og opførelse af betalbare boliger i danske byer sætter ledelsen nu ekstra kræfter ind på ønsket om at skabe mere mangfoldige byer blandt andet ved at ville fremme byggefællesskaber og udfylde rummet mellem de almene og de private boliger.

I Fonden brænder vi for at sikre den økonomiske bæredygtighed på boligmarkedet ikke mindst ved at give flere mulighed for opsparing i egen bolig. Men det kræver, at vi tænker nyt og udvikler boligtyper og finansieringsformer, som passer ind i flere familiers behov, påpeger Line Røtting Dornan, der er adm. direktør i Fonden for Billige Boliger.

Alliance skal fremme nye boligtyper

Med indgåelse af en strategisk alliance med projektudviklerkoncernen FB Gruppen og etableringen af et nyt udviklingsselskab har Fonden således formuleret en række fælles ønsker til fremtidens boligmarked. Blandt andet ønsker alliancen i det nye Udviklingsselskab at finde en model for opførelse af flere varigt betalbare boliger i rummet mellem de almene og private, bl.a. ved genindførelse af andelsboliger.

Vi ser store muligheder for udbredelse af den blandede by via et samarbejde med Fonden for Billige Boliger. Eksempelvis kan betalbare andelsboliger for mange familier være et rigtig godt alternativ til almene boliger, hvor der typisk er lange ventelister – og til ejerboliger, som mange desværre ikke kan få godkendelse til i banken, siger adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen A/S.

Nyt selskab skal skalere fondens arbejde

Fonden for Billige Boliger ejer i forvejen to datterselskaber, Kuben Byg A/S samt Selskabet for Billige Boliger A/S. Fondens ønsker med partnerskabet at fokusere mere målrettet på det egentlige formål nemlig at tilvejebringe betalbare boliger, som tilbydes til købere med små mellemindkomster, der ellers ikke ville have muligheder på ejerboligmarkedet. Fonden har i projektet Fællesbyg Køge Kyst gennemført et af de største og første byggefællesskaber med lejligheder i stor skala i Danmark.

Det strategiske partnerskab mellem Fonden og FB Gruppen har til hensigt at styrke og skalere Fondens arbejde med betalbare boliger. Med en stærk partner som FB gruppen kan vi sammen løfte flere og større projekter og indgå i byudviklingsprojekter hvor dele af udviklingen placeres under Fonden for Billige Boligers koncept. Partnerskabet giver Fonden mulighed for at løfte ambitionsniveauet og skalere vores socialøkonomiske ansvarlighed, understreger Line Røtting Dornan.

Bygge til alle samfundsgrupper

Hos FB Gruppen A/S, der står bag omdannelsen af Grønttorvet i Valby til en ny, grøn bydel med 3.000 blandede boliger samt tilsvarende byudviklingsprojekter i Nærheden og Holbæk Have, er man klar til at støtte op om de projekter, der udvikles via Udviklingsselskabet for Billige Boliger. Det skal blandt andet sket ved at løfte udviklingen af fælles byudviklingsområder, hvor der opføres ejer, andel, leje og almene boliger.

Som en samfundsansvarlig privat udvikler har vi fokus på den blandede by. Vi har en grundlæggende vision om at bygge til alle samfundsgrupper. Derfor skal en by eller bydel indeholde boliger i forskellige prisklasser og størrelser, der alle skal være i en så høj og bæredygtig boligkvalitet som muligt, understreger Hans-Bo Hyldig.

Selvstændigt selskab med erfaren bestyrelse

Med samarbejdet har Udviklingsselskabet for Billige Boliger fået et styrket kapitalgrundlag samt en samarbejdspartner, der finansielt kan løfte større projekter. Det organiseres imidlertid som et helt selvstændigt selskab med egen ledelse og egen bestyrelse. I den finder man adm. direktør i UBS Bolig Iben Koch, som også er bestyrelsesformand i Fonden for Billige Boliger, advokat Michael Vinther fra DLA Piper og tidligere borgmester i Odense, Anker Boye som også er bestyrelsesformand i Køge Kyst samt Henrik Mielke, der er bestyrelsesmedlem i Fonden for Billige Boliger.

Fakta om Fonden for Billige Boliger

  • Fonden for Billige Boliger blev stiftet i 2006 af Akademisk Arkitektforening, BoligFonden Kuben, DISfonden, KAB Fonden og Kooperationen.
  • Fonden er en erhvervsdrivende non-profit-virksomhed med almennyttigt sigte og formål i bred forstand. Fonden har ingen kapitalejere og bruger overskuddet til udvikling og nytænkning i bolig og byggeri.
  • Fonden ejer to datterselskaber; Kuben Byg A/S, der udfører forretningsmæssige aktiviteter samt Selskabet for Billige Boliger A/S, der varetager Fondens opgaver vedrørende billige boliger, herunder opgaver for bygge- og bofællesskaber.

Fakta om FB Gruppen A/S

  • FB Gruppen A/S har fokus på kvalitet i byggerierne, herunder materialevalg og det økonomiske fundament, og bygger kun boliger, de selv vil bo i. Flere af byggerierne har modtaget arkitektur- og anerkendelsespriser
  • Projektudviklerkoncernen arbejder sammen med en fast kreds af arkitekter, ingeniører, entreprenører og håndværkere, så kvalitet og kontinuitet sikres. Koncernen er kendt for at aflevere boliger til den aftalte tid uden væsentlige fejl og mangler.
  • Koncernen står bag byggeriet af 3.000 boliger på Grønttorvet i Valby og er netop påbegyndt opførelsen af 1.600 boliger i Søkvarteret, der er et sammenhængende, grønt boligområde i bydelen Nærheden i Høje-Taastrup Kommune samt de første 450 boliger i Holbæk Have midt i Holbæk by. Herudover arbejder FB Gruppen med bydels- og boligprojekter i en række byer i Hovedstadsområdet blandt andet Ballerup, Bjæverskov, Gentofte, Ørestad og Stenløse.